puķe
oāze lieliem un maziem
pirmsskolniekiem
Oāze foto

Nāc ciemos Baložu 18!

Aicinām jaunus draugus pievienoties:

puķīte Pirmdienās vai piektdienās Sintezatora spēlēšana grupā
Ballītes bērniem

Alternatīva bērnu dārzam Mirdzošo akmentiņu klubs
darba dienās no plkst. 8.00-19.00

Šajā laikā mācīsimies sadarboties ar vienaudžiem un skolotājām.Izzināsim pasauli kurā dzīvojam. Attīstīsim savu runātprasmi, prāta spējas, lasītprasmi, rakstīt prasmi, fantazēšanu , radīsim mākslas darbus, dancosim, dziedāsim, ritmizēsim, muzicēsim, sportosim, eksperimentēsim, gatavosim pārsteigumus.

Jāpiesakās iepriekš,
e-pasts: jususanta@gmail.com, vai t. 22023206
Plaukstošo pumpuru klubs
Katru dienu tik cik vajag
no plkst. 9.30–11.00 vai 12.30, vai 13.30


Burtu un ciparu mācīšanās, muzicēšana, attīstošās spēles, dancošana, mākslas darbu radīšana, pirkstu spēles, valodas attīstīšanas vingrinājumi, draudzēšanās, sports, pārsteigumi.

Jāpiesakās iepriekš,
e-pasts: jususanta@gmail.com, vai t. 22023206
Angļu valodas teātris no 5 gadiem
trešdienās un piektdienās no plkst. 16.30-17.30

Jāpiesakās iepriekš,
e-pasts: jususanta@gmail.com, vai t. 22023206
Runāšanas, lasīšanas un rakstīšanas meistaru klubs
Ceturtdienās, piektdienās no plkst. 17.30-19.00

Iespējama individuāla lasīšana!

Jāpiesakās iepriekš,
e-pasts: jususanta@gmail.com, vai t. 22023206
klubs1

klubs2

vingroSporta dejas pirmsskolēniem
otrdienās pl. 10.00 - 11.00 un pl. 12.30 - 13.30

Nodarbību pamatmērķis ir lēnā valša, ča-ča-ča, kvikstepa un citu sporta deju pamatsoļu apmācība. Nodarbību saturu veido iesildošie vingrinājumi, deju soļu mācīšanās, deju izpildījuma apguve, dejotāju stājas stiprināšanas un izkopšanas vingrinājumi, stiepšanās vingrinājumi nodarbības beigās, kā arī ritmikas vingrinājumi, kas ir ļoti nozīmīga nodarbības daļa, jo palīdz attīstīt ritma izjūtu un loģisko domāšanu. Radoša un pozitīva noskaņa nodarbībās, kas tiek apvienota ar noteiktu kārtību, ir tas, kas palīdz gūt panākumus dejotāju vispārējā attīstībā.

Nodarbības vada sporta deju kluba "Alaudo" trenere Lauma Strauberga-Rauberga, kas ir specializējusies tieši pirmsskolas vecuma bērnu apmācībā. Šobrīd Lauma papildina savas zināšanas studējot Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijā (RPIVA), iegūstot deju un ritmikas skolotāja kvalifikāciju.

Sporta dejas palīdz bērniem attīstīt ne tikai stāju un ritma izjūtu, bet arī koordinētību, komunikācijas spējas, radošo domāšanu un izpratni par skaisto. Grācija, pieklājība, uzcītība - arī šīs īpašības tiek izkoptas Laumas vadītajās nodarbībās, lai veicinātu apzinīgas attieksmes veidošanos gan pret deju, gan pret ikvienu darbiņu, ko bērni ikdienā veic.
Visādi pasākumi šad un tad, sekojiet info mājas lapā www.oazelieliemunmaziem.lv